Studia Theologica 2016, 18(4):193-216

Recenze 2016/4

Rastislav Nemec, František Kunetka, Jozef Kyselica, Šimon Marinčák, Pavol Dancák, Ctirad Václav Pospíšil, Terézia Rončáková

Reviews 2016/4

Miloš Lichner: Kontextuálny pohľad na sviatosť krstu v Sermones svätého Augustína
Walerian Bugel: Anafora jako teologický text: Vybrané otázky na příkladu pokoncilních eucharistických modliteb římské liturgie
Józef Kulisz, SJ – Andrej Filipek, SJ: Ježiš Kristus: Jeho existencia a zmysel: Theologia fundamentalis – christologia
Marek Heczei: Koncepcia spoločnej eschatológie u Wolfharta Pannenberga
Michal Valčo: Koncepcia subjektu a viery u S. Kierkegaarda a D. Bonhoeffera: etické implikácie
Jan Herůfek a kol.: Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost
Marián Gavenda: Filmovať mystiku: Mediálne sprostredkovanie duchovnej skúsenosti v myslení a tvorbe Juraja Töröka.

Zveřejněno: prosinec 2016