O časopisu

Studia theologica je recenzovaný odborný teologický čtvrtletník vydávaný od roku 1999 ve spolupráci čtyř českých a slovenských teologických fakult: Cyrilometodějské teologické fakulty Palackého univezity v Olomouci, Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Teologické fakulty Trnavské univerzity v Bratislavě a Katolické teologické fakulty Karlovy Univerzity v Praze (od roku 2005). Od založení v roce 1999 jsou příspěvky v něm uveřejněné recenzovány.

Obsahem časopisu jsou studie a články z všech hlavních teologických disciplín, jako biblická teologie, systematická teologie, pastorální teologie, náboženská výchova, ekumenická teologie, církevní dějiny atd. Mnohé z nich navíc sledují interdisciplinární pohled a dotýkají se tak náboženských, filosofických, psychologických, sociologických a kulturních věd.

Časopis uveřejňuje vědecké studie a články. Přijímají se do něj původní, jinde nepublikované příspěvky. Příspěvek musí splňovat kritéria uvedená v pokynech pro přispěvatele (viz níže na této stránce v příloze). Autor redakci sdělí adresu svého zaměstnání, která je uvedena za článkem.

Studia theologica jsou zahrnuta do databází:

Časopis vydává Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.
Vychází čtyřikrát do roka.

Redakční rada

Za Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého:

Mgr. Tomáš Parma, Ph.D. (předseda redakční rady)
RNDr. Gabriela Ivana Vlková, Th.D.

Za Teologickou fakultu Jihočeské univerzity:

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
doc. Mgr. Jindřich Šrajer, Dr.theol.

Za Teologickou fakultu Trnavské univerzity:

prof. ThDr. Ladislav Csontos, PhD.
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.

Za Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy:

doc. Karel Sládek, Th.D.
Tomáš B. Mohelník, OP., Th.D.

Výkonný redaktor

Mgr. Jan Černík

Typograf

Mgr. Pavel Dudzik, Ph.D.

Kontakt

Redakce Studia theologica
CMTF UP
Univerzitní 22
771 11 Olomouc
E-mail: st@upol.cz

ISSN 1212-8570 (Print)
ISSN 2570-9798 (Online)

Přílohy

Stáhnout souborST-pokyny-pro-prispevatele-2017.pdf

Velikost: 234.92 kB