Pro autory

Základní informace

Příspěvky zasílejte v elektronické podobě pomocí registračního formuláře na internetových stránkách časopisu (sekce Vložit rukopis).
V případě obtíží se obraťte na redakci, e-mailová adresa:
st@upol.cz

V příloze na této stránce naleznete pokyny pro přispěvatele včetně informací o průběhu recenzního řízení
(pdf, verze platná od 1. 5. 2017).
Redakční rada dne 23.5. 2018 rozhodla, že časopis již nebude umožňovat zveřejňování tzv. Suplement.

Před korekturami je také vhodné seznámit se s korektorskými značkami.

Důležité změny od dubna 2013

  • Maximální délka příspěvku je 55.000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou (kratší články jsou vítány), u recenzí na knihy 16.200.
  • Pro nelatinská písma (zejména biblické jazyky) je potřeba použít kódování Unicode (blíže v Pokynech).

Přílohy

Stáhnout souborPravidla_pro_suplementa_ST.pdf

Pravidla pro suplementa
Velikost: 101.18 kB

Stáhnout souborST-pokyny-pro-prispevatele-2017.pdf

Velikost: 234.92 kB