Studia Theologica 2016, 18(4):111-124 | DOI: 10.5507/sth.2016.041

Outsourcing blíženecké lásky

Michal Opatrný, Tereza Morongová
Katedra etiky, psychologie, a charitativní práce, TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice

The Outsourcing of Neighbourly Love

This study is based upon the most recent Popes' emphasis on the diaconia of the Church. It distinguishes in this context between two basic questions: the Christianisation of the Church's charity organisations and the diaconia of the entire Church including its structures. Using the criterion that Christian help is to be directed especially to those who are lacking in any such help, the study assesses the current practice of the Catholic charity organisation Caritas Czech Republic. It points out that Caritas Czech Republic focuses on those target groups which are well secured within the system of social services, thereby missing the basic criterion of Christian help. The study views the reasons for this deficiency in the organisation's essential mission, this being a phenomenon it calls the outsourcing of neighbourly love.

Zveřejněno: prosinec 2016


Reference

 1. Oldřich Matoušek a kol., Metody a řízení sociální práce, Praha: Portál, 2008.
 2. Jakub Doležel, Církevní sociální práce na pozadí encykliky Deus caritas est, Olomouc: UP, 2012.
 3. Paul Cordes, "Hlavní referát prezidenta Papežské rady COR UNUM," in Mezinárodní konference Deus caritas est: Církev jako společenství lásky ve službě trpícímu člověku. Charitní idea a hodnotová orientace v zemích transformace. Dokumentace a zhodnocení, ed. Heinrich Pompey - Jakub Doležel, Olomouc, 2007, s. 26-37.
 4. Paul Josef Cordes, "Einführung," in Deus caritas est: Dokumentation des internationalen Kongresses über die christliche Liebe, ed. G. Bianchini - M. R. Sechi, Vatikan: Vatikanische Druckerei, 2006.
 5. Michal Opatrný, Sociální práce a teologie: Inspirace a podněty sociální práce pro teologii, Praha: Vyšehrad, 2013.
 6. Hans-Joachim Sander, "Theologischer Kommentar zur Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute Gaudium et spes," in Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, sv. 4, ed. Peter Hünermann - Bernd Jochen Hilberath, Freiburg: Herder, 2005.
 7. Catherine Maurer, "Wie entstand die "Caritaswissenschaft"?: Ursprung und Entwicklung eines Konzepts und einer Handlungspraxis," in Die ersten hundert Jahre: Forschungsstand zur Caritas-Geschichte, ed. Michael Manderscheid - Hans-Josef Wollasch, Freiburg: Lambertus, 1998.
 8. Church Caritas Ministry in the Perspective of Caritas-Theology and Catholic Social Teaching, ed. Giovanni Pietro Dal Toso - Heinrich Pompey - Rainer Gehrig - Jakub Doležel, Olomouc: UP, 2015.
 9. Michal Opatrný, Charita jako místo evangelizace, České Budějovice: JU, 2010.
 10. Norbet Mette, "Theologie der Caritas," in Grundkurs Caritas, ed. Markus Lehner - Wilhelm Zauner, Linz: Landesverlag, 1993, s. 115-138.
 11. Pavel Ambros, Základní služby církve v české sekulární společnosti, Olomouc: Refugium, 2013.
 12. Pavel Ambros, Laik a jeho poslání: mučednictví - svědectví, Olomouc: Refugium, 2011.
 13. Consejo Episcopal Latinamericano, Die Evangelisierung Lateinamerikas in Gegenwart und Zukunft: Schlussdokument der III. Vollversammlungen lateinamerikanischen Episkopats in Puebla aus 17. Februar 1979, Bonn: Sekretariat des Deutschen Bischofskonferenz, 1979.
 14. Pavel Ambros, Fundamentální pastorální teologie, Olomouc: UP, 2002.
 15. Teorie a praxe charitativní práce: Uvedení do problematiky. Praktická reflexe a aplikace, ed. Michal Opatrný - Markus Lehner, České Budějovice: JU, 2010.
 16. Joachim Jeremias, Die Gleichnisse Jesu, Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht, 1984.
 17. François Bovon, Das Evangelium nach Lukas, sv. III/2, Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament, Ostfildern: Patmos, 2008.
 18. Norbert Mette, Praktisch-theologische Erkundungen 2, Münster: Lit Verlag, 2007.
 19. Radka Janebová - Marcela Hudečková - Romana Zapadalová - Jana Musilová, "Příběhy sociálních pracovnic a pracovníků, kteří nemlčeli: Popis prožívaných dilemat," Sociální práce/Sociálna práca, č. 4 (2013): 81.
 20. Petr Prinz, "Bezdomovci," in Praktická teologie pro sociální pracovníky, ed. Michael Martinek a kol., Praha: Jabok, 2008.
 21. Michal Opatrný - Monika Flídrová - Anna Sýkorová, "Návrat ke klientovi: K současnému hledání smyslu sociální práce," Caritas et Veritas, č. 1 (2015): 134-153.
 22. Martin Smutek, "Standardizace nebo robotizace sociální práce," in Sociální práce v kontextu lidských práv, ed. Zuzana Truhlářová - Jana Levická - Martin Smutek, Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 16-163.
 23. Jakub Doležel, "Osobnostní rizika pomáhající praxe: Syndrom pomocníka ve světle biblické moudrosti," in Spravedlnost a služba III: Sborník odborných příspěvků a studijních textů CARITAS-VOŠ sociální Olomouc, Olomouc: CARITAS-VOŠs, 2008, s. 36-37.
 24. Rudolf Svoboda, "Patrimonium pauperum: Sonda do problematiky křesťanské sociální a charitativní práce ve starověku," in Dejiny cirkvi v staroveku, ed. Cyril Hišem, Prešov: M. Vaško, 2012, s. 172-175.
 25. Michal Opatrný, "Podobenství o milosrdném Samaritánovi a proprium křesťanské charitativní práce v kontextu tzv. teorie charity," Studia theologica 18, č. 3 (2016): 167-184. Přejít k původnímu zdroji...
 26. Hermann Steinkamp, Sozialpastoral, Freiburg: Lambertus, 1991.
 27. Walter Kasper, "K současným výzvám v církvi a společnosti," Teologické texty, č. 5 (2004): 205-207.