Studia Theologica 2010, 12(2):35-53

Zmocněnci Ministerstva školství, věd a umění (MŠVU) na biskupské konzistoři v Českých Budějovicích v letech 1949-1956

Tomáš Faber

Assignees of the Ministry of the Education, Science and Arts at the Episcopal Consistory in České Budějovice in the Years 1949-1956

This study deals with the activity of Ministry of the Education, Science and Arts assignees, appointed to the bishop's consistory in České Budějovice. The text is a free continuation of the preceding study, which followed the activity of the Ministry's assignees at the state-wide level. Establishing of the assignee at the consistory, legal defense of Bishop Josef Hlouch against the appointment and the dismissal of his appeal are described. Description of individual assignees' activities in the period 1949-1956 follows.

Zveřejněno: červen 2010