STUDIA
THEOLOGICA 18 1

jaro 2016ročník XVIII, číslo 1

Prodej | Archiv | O časopisu | Pro autory | English

Teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého,
Teologické fakulty Jihočeské univerzity,
Teologické fakulty Trnavské univerzity
a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Adam Mackerle
Am 3,3–8: obhajoba proroka, nebo charakteristika Božího slova v knize Ámos?
Helena Panczová
Racionalita ako základ duchovného rozvoja: Analýza alegorickej exegézy
v Živote Mojžiša II,1–18 od Gregora z Nyssy
Šimon Marinčák
Niekoľko postrehov k liturgickej „reforme“ Jozafáta Kunceviča
Lucie Kolářová
Stvoření a(neb) příroda: K hermeneutickém u přístupu raně novověké teologie
ve vztahu k přírodní vědě
Miroslav Konštanc Adam
Získanie príslušnosti k cirkvi sui iuris podľa platného zákonodárstva
katolíckej církvi
Karel Šimr
Diakonie v perspektivě teorie sociálních systémů
Rudolf Svoboda
Sociální a charitativní aktivity českobudějovických biskupů v letech 1785–1883
Miroslava Špaková
Ústav „Stefania“ a pôsobenie Anglických panien v Prešove v rokoch 1882–1918
Libor Botek
Psychické příčiny jako důvod neplatnosti manželství u církevního soudu
v Olomouci v letech 1983–2013
Roman Míčka
Indické křesťanství, politika a sociální učení církve

In memoriam prof. Miloslava Pojsla (8. května 1945 – 16. února 2016)
Bibliografie prací prof. Miloslava Pojsla v letech 2005–2016
ISSN 1212-8570