STUDIA
THEOLOGICA 18 2

léto 2016ročník XVIII, číslo 2

Prodej | Archiv | O časopisu | Pro autory | English

Teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého,
Teologické fakulty Jihočeské univerzity,
Teologické fakulty Trnavské univerzity
a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Jiří Kašný
Trestní právo v hebrejské Bibli
František Kunetka
Slavení paschy v církvi starověku
Veronika Černušková
Klement Alexandrijský o smyslu utrpení věřícího
Andrzej Pastwa
„Irrevocabilis consensus personalis“:
Antropologické předpoklady systému manželského práva v CCEO
Ignác Antonín Hrdina
Geneze, vývoj a opuštění principu dvojího shodného rozsudku
v manželských záležitostech
Jiří Dvořáček
Pojem církve sui iuris v současném církevním právu
Monika Menke
Otázky náboženské svobody ve vyjádřeních dvou posledních papežů
Ľuboš Rojka
Variácie morálnej zodpovednosti
Juraj Skřivánek
Význam nádeje pri budovaní spoločenstva lásky v kontexte
sociálneho učenia Benedikta XVI.

ISSN 1212-8570