STUDIA
THEOLOGICA 18 3

podzim 2016ročník XVIII, číslo 3

Prodej | Archiv | O časopisu | Pro autory | English

Teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého,
Teologické fakulty Jihočeské univerzity,
Teologické fakulty Trnavské univerzity
a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Magdalena Marunová
Tehdy celé stvoření bude jedním tělem
Helena Panczová
Božie vtelenie a obnovenie Božieho obrazu v človeku
(Gregor z Nyssy: Život Mojžiša)
Gloria Braunsteiner
Henri de Lubac a Joseph Ratzinger v dialógu komentárov
k prvej kapitole konštitúcie Dei Verbum
František Štěch
Komparativní teologie a její rozvoj v díle Francise X. Clooneyho, S. J.
Jana Maryšková
Vybrané kontexty současné teologie: teologie křesťanské praxe ve světě
Jan Czudek, Vladimír Filo, Jaroslav Franc, Eduard Krumpolc,
Domink Opatrný, Ctirad Václav Pospíšil, František Urban
Systematicko-teologické přístupy k encyklice Laudato si’
(diskusní fórum)
Desáté výročí encykliky Deus caritas est
Michal Opatrný (editorial)
Klaus Baumann
Koncentrace na podstatu křesťanské víry a její konsekvence
(úvodní článek)
Jan Hojda
Diakonia jako účast člověka na věčném sdílení trojiční lásky:
Teologicko-antropologická východiska diakonie na pozadí encykliky Deus caritas est
Jakub Doležel
Farní charity: dozvuky encykliky Deus caritas est
a pravděpodobný stav moravských farností
Michal Opatrný
Podobenství o milosrdném Samaritánovi a proprium křesťanské charitativní práce
v kontextu tzv. teorie charity

ISSN 1212-8570