STUDIA
THEOLOGICA 18 4

zima 2016ročník XVIII, číslo 4

Prodej | Archiv | O časopisu | Pro autory | English

Teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého,
Teologické fakulty Jihočeské univerzity,
Teologické fakulty Trnavské univerzity
a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Jana Plátová
Kolik zlomků Klementova spisu Hypotyposes skutečně máme?
Michaela Vlčková
Příspěvek rituálních studií k uchopení liturgického úkonu jako rituálního aktu
Lucie Kolářová
Fyzikoteologie raného novověku a kartograf Gerhard Mercator coby teolog
Ctirad Václav Pospíšil
Konstantin Hasert (1851–1923), průkopník katolické recepce
evolučního vzniku lidského těla
Dominik Opatrný
John Augustine Zahm ve sporu o opičí původ člověka
Damián Němec
Právní omezení v udělování svátosti smíření v CCEO a CIC
Michal Opatrný – Tereza Morongová
Outsourcing blíženecké lásky
Vladimír Juhás – Gabriela Genčúrová
Antropologický rozmer konceptu kultúry u Ladislava Hanusa
Petr Mucha
Fenomén nových komunit v katolické církvi a příklady z Francie
Marián Sekerák
Poznámky k jurisdikčnímu a majetkovému sporu mezi Územním opatstvím
sv. Martina na Panonské hoře a Trnavskou arcidiecézí

ISSN 1212-8570